תגיש לי Can Be Fun For Anyone

If a web-site has Licensed Metrics in place of estimated, that means its proprietor has installed code making it possible for us to straight evaluate their website traffic.

File:Judean_Desert_IMG_1904.JPG continues to be listed at Commons:Deletion requests so the community can talk about no matter whether it ought to be stored or not. We might enjoy it if you can check out voice your view relating to this at its entry.

cc-by-sa-all to release it underneath the multilicense GFDL in addition Innovative Commons Attribution-ShareAlike All-version license or PD-self to launch it into the public domain. See Commons:Copyright tags for the entire listing of copyright tags that you can use.

כלומר רוב. אם אתה אומר לי ש"בצורך הזה של הישראלים" אתה מתכוון ל"יש ישראלי כזה" אז אתה כבר מעוות את משמעות השפה והפכת כל הדיון לחסר משמעות

hi there, my Close friend. How could it be going. We havent chatted for quite a while and I used to be just urious about your progress and what your upcoming notion will likely be. Thanks! Zobango

Notice that any unsourced and untagged visuals will probably be deleted one particular 7 days after they happen to be uploaded, as described on standards for quick deletion.

Make sure you remember to answer and – if proper – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not likely influence the result of the nomination. Thanks!

לא יודע מה היה במשפט, אבל התובע כנראה לא הצליח להוכיח שהוא קם בבוקר והתכוון לרצוח.

Wikimedia Commons can take copyright violations really very seriously and persistent violators will be blocked from modifying.

In the event you established this file, make sure you Take note that the fact that it's been proposed for deletion does not necessarily indicate that we do not worth your kind contribution. It merely signifies that a single man or woman believes that there is some precise issue with it, for instance a copyright problem.

Be sure to try to remember to respond to and – if suitable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which concentrate on the nominator will not likely impact the results of the nomination. Thanks!

ח. לגבי קידום הקריירה - כן, אני אחד מאותם מתכתנים ששירת בצבא. אבל אתה יודע מה -  אני גם למדתי בטכניון אחרי, והייתי לומד בטכניון מדעי המחשב בכל מקרה, אתה רוצה שנתחשבן ביחד על כמה כסף הפסדתי בגלל שירותי הצבאי? זה לא תרומה והוקרה והערכה די והותר?

קצת מצחיק להתלונן על הכפשות get more info ואז גם לכתוב משפט כמו "הצורך הזה של הישראלים לגמד" וגם לא לראות שאת מה שהתלוננת עליו עשית כרגע בעצמך...

Hi. I had been just asking yourself the way you edit the Wikiworld comics? Which computer software really should I obtain so that I may edit to produce my very own distinctive translations? I'm just thinking.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “תגיש לי Can Be Fun For Anyone”

Leave a Reply

Gravatar